Veien videre for Milepælen Ettervern

Veien videre:

Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem har erfart at vårt tilbud til ungdommene som har bodd på institusjonen fungerer så bra at vi nå ønsker å utvide vårt ettervernstilbud. Målet er å inkludere flere ungdomsgrupper som kan dra nytte av våre tjenester og støtte. Dette innebærer at vi nå tilbyr etterverntjenester til:

  1. Ungdom fra andre institusjoner: Milepælen ønsker å tilby ettervernstjenester til ungdom som har bodd på andre institusjoner, for å sikre en bredere støtte og hjelp til ungdom i overgangen til voksenlivet. Dette inkluderer å samarbeide med andre institusjoner for å tilrettelegge for en smidig overgang og skape en helhetlig tilnærming til ettervern.

  2. Ungdom fra fosterhjem: Ungdom som har vokst opp i fosterhjem kan også oppleve utfordringer når de skal ta steget inn i voksenlivet, og det er dessverre slik at ikke alle fosterhjem har kapasitiet til og støtte ungdomen i like stor grad når ungdommen flytter ut. Stiftelsen Milepælen ønsker derfor å inkludere disse ungdommene i vårtettervernstilbud, for å sikre at de også får den støtten de trenger i denne viktige fasen av livet.

  3. Ungdom som "faller mellom to stoler": Noen ungdommer befinner seg i en situasjon der ikke kan bo hjemme og hvor de verken får plass på institusjon eller i fosterhjem. Disse ungdommene kan være særlig sårbare, og ha behov for ekstra støtte og veiledning. Stiftelsen Milepælen anerkjenner dette og ønsker å tilby våre ettervernstjenester også til denne gruppen for å bidra til deres velvære og suksess i overgangen til voksenlivet.

Ved å utvide vårt ettervernstilbud til å inkludere ungdom fra andre institusjoner, fosterhjem og de som "faller mellom to stoler", ønsker Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem å vise vårt engasjement for å styrke ungdoms muligheter, samt støtte dem i overgangen til voksenlivet. Dette bidrar til at flere ungdommer får tilgang til de ressursene og tjenestene de trenger for å lykkes som voksne, og skaper et mer inkluderende og omfattende støttesystem for ungdom i ettervernsfasen.